Leren zeilen in Zwolle!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn er voor Opti Club, maar ook voor jou. Zo weten we beide wat we met elkaar afspreken en waar we aan toe zijn. Maar liever geven wij de voorkeur om bij misverstanden of situaties er gewoon samen uit te komen. Opti Club is er om plezier te hebben en laten we daar samen voor gaan!

1. Tarieven

De tarieven van de zeiltrainingen zijn inclusief alle lesmateriaal, instructie en zwemvest. Genoemde tarieven zijn per cursist, per seizoen.

2. Missen van de zeiltraining

Wanneer er een zeiltraining is gemist, dan kan deze training in overleg én indien mogelijk worden ingehaald op een ander moment in hetzelfde seizoen. Het terugkrijgen van het trainingsgeld is niet mogelijk in verband met reeds gemaakte kosten.

3. Veiligheid

1. De cursist dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij het zeilen/varen en hij/zij dient zo nodig van tevoren daar informatie over in te winnen.

2. De cursist is uit veiligheidsoverwegingen verplicht te kunnen zwemmen. Daarvoor geldt minimaal zwemdiploma A, of een gelijkwaardig zwemniveau.

4. Aansprakelijkheid

1. De cursist neemt deel voor eigen rekening en risico.

2. Opti Club verwacht dat de cursist zich tijdens de activiteit volledig zal houden aan de aanwijzingen van het personeel en vrijwilligers van Opti Club. Derhalve aanvaardt Opti Club geen enkele aansprakelijkheid voor verwonding van personen of verlies van/schade aan goederen, welke zich bevinden op of aan de boten van Opti Club.

3. De cursist dient verzekerd te zijn voor door hem/haar veroorzaakte schade jegens Opti Club of derden.

4. Neemt de cursist zijn eigen boot of andere eigen materialen mee naar een activiteit van Opti Club, dan zijn zowel Opti Club als haar medewerkers en vrijwilligers in geen geval aansprakelijk bij schade, vermissing, of diefstal aan deze boot of materialen.

versie 1, 27 februari 2013